การตกปลา แม่น้ำโขง

การตกปลา แม่น้ำโขง

ตกปลาแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นจุดแบ่งแยกประเทศ 3 ประเทศคือ ไทย จีน และลาว ที่สามเหลี่ยมทองคำในจังหวัดเชียงราย คนในพื้นที่ส่วนมากที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน มักจะมีอาชีพประมงเพื่อหาปลามาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัว ซึ่งวันนี้ทาง thfishinghub.com จะพาผู้ชมไปดูปลาแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาปลาและวิธีการตกปลาได้อย่างเหมาะสม ไปดูกันเลย

ปลาที่พบในแม่น้ำโขง

ปลาแม่น้ำโขงส่วนมากที่พบเจอ ปลากดเหลือง ปลากดคัง ปลายาง ปลาเผาะ สวาย ปลายอนหรือปลาสวายหนู ปลาแข้ แด้ ปลาเทโพ เทพา ปลาค้าว ปลาเบี้ยว ปลานาง ปลาแดง ปลาบึก ปลาปากหรือปลาตะเพียน ปลาโจกหรือปลาตะโกก ปลาแขยง ปลากดหิน ปลาหมู ปลากระทิง ปลาหลาด และปลาอื่นๆอีกมากมาย

การตกปลาแม่น้ำโขง

ซึ่งสามารถตกปลาได้ทั้งคันไม้ไผ่ ชิงหลิว สปิ๋ว หน้าดิน หรือกระทั่งตีเหยื่อปลอม ก็ขึ้นอยู่กับทำเลหมายตกปลาแต่ละพื้นที่
การเลือกอุปกรณ์ จะเลือกอุปกรณ์ตามแหล่งหมายตกปลา ซึ่งส่วนใหญ่แม่น้ำโขงจะไหลแรง อุปกรณ์ที่ใช้จึงต้องแข็งแรงระดับหนึ่ง คันตกปลานั้นควรมีแอคชั่นปานกลางไปถึงแข็ง รอกจะเป็น BG เบอร์ 15 หรือรอกเบอร์ 3000 ขึ้นไป ความยาวคันนั้นจะอยู่ที่ 8 ถึง 10 ฟุต ซึ่งเน้นใช้เวลาติดหิน จะได้นำออกได้ง่าย คันเหยื่อปลอมอยู่ที่ 6-7 ฟุตตามปกติ ซึ่งลักษณะหมายแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป บางพื้นที่มีขอนไม้ หรือตาข่ายกันหิน บางพื้นที่ไม่มี ขอตกปลาก็ขึ้นอยู่กับขนิดของปลาที่ตก

เหยื่อที่ใช้ตกปลา

เหยื่อที่ใช้ตกปลาส่วนมากจะเป็น ใส้เดือน เหยื่อหมักต่างๆ สูตรเหม็น ใส้ไก่หมัก ใส้ปลาหมัก กุ้งฝอย ปลาเป็น ปลาสับ หมูยอหั่น ลูกชิ้นหั่น กล้วยหั่นหรือ เหยื่อนวดสูตรต่างๆ

สถานที่ตกปลา

รูปภาพจากช่อง กระดี่ กัดดะ

ลักษณะการตกปลา

การตีเหยื่อปลอม

การตีเหยื่อปลอม ส่วนมากจะตกปลาได้จำพวกปลาเบี้ยว ลาค้าว ปลานาง ปลาแค้ ตามริมฝั่ง แอ่ง คุ้งนำ ซึ่งน้ำไหลไม่แรง

การตกริมฝั่ง

การตกริมฝั่ง การตกริ่มฝั่งส่วนมากจะตกทุ่นลอย จะใช้คันไม้ คันชิงหลิวและสปิ๋ว ซึ่งปลาส่วนมากจะได้ ปลาแขยง กดคัง ปลาแค้ ปลากระทิง กดหิน ส่วมากจะใช้เหยื่อใส้เดือนตัวเล็ก

การตกหน้าดิน

การตกแบบหน้าดิน ก็เหมือนตกตามหมายตกปลาทั่วไป แต่ต้องปรับขนาดตะกั่วให้ใหญ่กว่าปกติ ใช้เหยื่อใส่ดินและสูตรเหยื่อต่างๆ ปลาที่ตกได้จะเป็นพวก
ปลากดเหลือง ปลากดคัง ปลายาง ปลาเภาะ สวาย ปลาหนู สังควาด ปลาหมู ปลาตะเพียน

ซึ่งถ้าน้าๆท่านไหนกำลังหาสถานที่ตกปลา หรืออยากแนะนำบ่อตกปลาก็สามารถโพสหรือลงได้ที่ www.thfishinghub.com

Add comment

Tag Cloud

ตกปลา ตกปลาชลบุรี ตกปลาธรรมชาติ ตกปลานนทบุรี ตกปลาปทุมธานี ตกปลาอยุธยา ตกปลาอ่างเก็บน้ำ ตกปลาแม่น้ำโขง ที่พักตกปลา บ่อตกปลา บ่อตกปลาแบบทั่วไป บ่อตกปลาแบบบุฟเฟ่ ปลากด ปลากดธรรมชาติ ปลากระสูบ ปลานวลจันทร์ ปลาม้า ปลายี่สก ปลาสวาย ปลาเสือพ่นน้ำ ลำคลอง สถานที่ตกปลาม้า สูตรเหยื่อตกปลา สูตรเหยื่อตกปลาเกล็ด หมายตกปลา หมาย ตก ปลา หมายตกปลาธรรมชาติ ใกล้ฉัน หมาย ตก ปลาเค้า หมายตกปลาใกล้ฉัน อ่าง/เขื่อน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เหยื่อตกปลากด เหยื่อตกปลายี่สก เหยื่อตกปลาสวายหมายธรรมชาติ เหยื่อหมัก แพตกปลา ใกล้ฉัน แพตกปลาใกล้ฉัน แพ ตกปลา ใกล้ ฉัน แม่น้ำ แม่น้ำโขง

Sign Up to receive the latest Updates and News

© 2022 THFishinghub.com. All rights reserved.