ปลาเสือพ่นน้ำ

ปลาเสือพ่นน้ำ

          หลายๆคนก็เคยได้ยินและคุ้นๆชื่อปลาเสือพ่นน้ำ แต่วันนี้เรามาทำความรู้จักปลาชนิดนี้กันเลยครับ

ปลาเสือพ่นน้ำ
ชื่อปลาเสือพ่นน้ำ
ถิ่นอาศัยแม่น้ำและแหล่งน้ำที่มีทางติดต่อกับทะเล อ่างเก็บน้ำ บริเวณที่เป็นน้ำกร่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไปลําตัวสั้นป้อมแบนข้างมาก แนวสันหลังจากจะงอยปากถึงหน้าครีบหลังเกือบเป็นเส้นตรง ปากเฉียงขึ้นข้างบน ตาอยู่ใกล้แนวสันหลัง มีรอยประสีดําบริเวณส่วนครึ่งบนลําตัว 5-6 แต้ม ขอบครีบหลังและ ครีบก้นมีสีดํา ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 25 ซม. เป็นปลาที่ชอบ ว่ายอยู่ผิวน้ำ มีความสามารถพ่นน้ำไปได้ไกล ๆ เพื่อล่าแมลงต่าง ๆ มา เป็นอาหารการพ่นน้ำทําได้โดยแรงกดดันอย่างรวดเร็วของแผ่นปิดเหงือก และร่องแคบ ๆ ใต้เพดานปาก เมื่อพ่นน้ำโดนแมลงจนตกลงไปในน้ำจึงจะว่ายไปกินอย่างรวดเร็ว
อาหารแมลงน้ำ แพลงก์ตอน ตัวอ่อนแมลงน้ำ

ค้นหาหมายตกปลา สถานที่ตกปลา สถานที่พักตกปลา และร้านอุปกรณ์ตกปลาได้ที่ www.thfishinghub.com

Add comment

Tag Cloud

ตกปลา ตกปลาชลบุรี ตกปลาธรรมชาติ ตกปลานนทบุรี ตกปลาปทุมธานี ตกปลาอยุธยา ตกปลาอ่างเก็บน้ำ ตกปลาแม่น้ำโขง ที่พักตกปลา บ่อตกปลา บ่อตกปลาแบบทั่วไป บ่อตกปลาแบบบุฟเฟ่ ปลากด ปลากดธรรมชาติ ปลากระสูบ ปลานวลจันทร์ ปลาม้า ปลายี่สก ปลาสวาย ปลาเสือพ่นน้ำ ลำคลอง สถานที่ตกปลาม้า สูตรเหยื่อตกปลา สูตรเหยื่อตกปลาเกล็ด หมายตกปลา หมาย ตก ปลา หมายตกปลาธรรมชาติ ใกล้ฉัน หมาย ตก ปลาเค้า หมายตกปลาใกล้ฉัน อ่าง/เขื่อน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เหยื่อตกปลากด เหยื่อตกปลายี่สก เหยื่อตกปลาสวายหมายธรรมชาติ เหยื่อหมัก แพตกปลา ใกล้ฉัน แพตกปลาใกล้ฉัน แพ ตกปลา ใกล้ ฉัน แม่น้ำ แม่น้ำโขง

Sign Up to receive the latest Updates and News

Follow our social media
© 2022 THFishinghub.com. All rights reserved.